Kursy doszkalające

Kurs doszkalający prowadzony jest analogicznie do kursu na patent żeglarza. Dwa razy dziennie wychodzimy na wodę, by doskonalić swoje umiejętności pod okiem doświadczonych żeglarzy. Oprócz zwykłej manewrówki, szczególną wagę przykładamy do doskonalenia umiejętnościzwiązanych z podchodzeniem do kei, cumowaniem, stawaniem na kotwicy, cumowaniem na bindudze, kładzeniem i stawianiem masztu, pływanie kanałami, rozpoznawanie i interpretowanie oznaczeń na wodzie i lądzie, praktycznego interpretowania przepisów prawa drogi. Jeśli równocześnie odbywa się kurs na patent żeglarza, uczestnik kursu doszkalającego ma prawo do brania udziału w wykładach z teorii.

Kurs rozpoczynamy w niedzielę o godzinie 1700, a kończymy w piątek o 1700. Codziennie realizowane są dwa bloki zajęć praktycznych: przed i po południu. Na tych zajęciach wszyscy będą mieli możliwość opanowania wszelkich czynności niezbędnych do bezpiecznego kierowania jachtem żaglowym. Zajęcia teoretyczne odbywają się również w dwóch blokach. Blok poranny to teoretyczne przygotowanie do zajęć praktycznych. Blok wieczorny obejmuje dwugodzinny wykład z kolejnych przedmiotów egzaminacyjnych.

Dobry żeglarz ma dobrą wiedzę. Niecenioną pomocą w jej opanowaniu jest literatura w postaci książek, np. „Żeglarz jachtowy” lub „Żeglarz i sternik jachtowy”. Obydwie pozycje są do nabycia na miejscu. Trudno jest jednak opanować całą potrzebną wiedzę w tak krótkim czasie. Sugerujemy kupienie podręcznika przed kursem i samodzielne, choćby jednokrotne, przeczytanie go. Doświadczenie uczy, że kursanci, którzy w ten sposób podchodzą do kursu o wiele łatwiej zdają egzamin, prezentując znacznie wyższy poziom wiedzy i umiejętności.

Akwen

Ogonki Warunki szkoleniowe na jeziorze Święcajty są bardzo dobre. To duży obszar wody leżący w zasadzie na krańcu Wielkich Jezior Mazurskich. Zagląda tam mało jachtów. Akwen położony jest z dala od szlaków floty mazurskiej, dzięki czemu kursanci mogą z dala od tłoku bardziej skupić się na opanowaniu sztuki żeglowania z dala od tłoku. Port jest schowany za półwyspem i osłonięty od wiatrów zachodnich i północnych, które przeważnie wieją w tym miejscu. Sprzyja to swobodnemu ćwiczeniu różnych manewrów portowych.

Jachty

Ćwiczyć będziemy na kilku modelach jachtów, głównie na bardzo zwrotnych jachtach typu tango. Wyposażone są w silniki zaburtowe.

Lokalizacja

Uczestnicy szkoleń będą mieszkali na jachtach zacumowanych w ośrodku szkoleniowym. Są w nim porządne sanitariaty z prysznicami oraz stołówka, która zapewni nam całodzienne wyżywienie.

Kadra

Kadrę szkoleń stanowią doświadczeni instruktorzy PZŻ, którzy stwarzają każdemu chętnemu możliwości nauczenia się trudnej sztuki żeglowania. Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego będzie kj Instruktor Żeglarstwa Krzysztof Sieradzki.

Dzień pierwszy – czynności żeglarskie i manewry proste

Doskonalimy technikę wiązania węzłów, budowy I obsługi jachtu, zasad bezpieczeństwa na wodzie, manewrowania jachtem na silniku, podejście do kei na silniku. Doskonalimy odpadanie i ostrzenie oraz zwrot przez sztag i stawanie w dryfie.

Zarządzanie procesem grupowym

Cele szkolenia: Szkolenie nastawione jest między innymi na: rozwijanie umiejętności interpersonalnych, rozpoznawanie potrzeb uczestników rejsu i umiejętności harmonijnego dopasowania charakteru rejsu do oczekiwań uczestników, umiejętność reagowania na zjawiska zachodzące na jachcie wynikające z toczącego się procesu tworzenia grupy, umiejętność rozpoznawania zachowań uzależnionych od indywidualnego profilu psychologicznego uczestników rejsu i zdolność prawidłowego reagowania na nie, umiejętność sprawnego dowodzenia załogą zapewniającego harmonię, bezpieczeństwo i dobrą atmosferę.

Korzyści dla uczestników: Kursanci będą potrafili poprzez zrozumienie indywidualnych zachowań oraz zjawisk zachodzących w grupie poprowadzić rejs w sposób zapewniający dobrą atmosferę i bezpieczeństwo, a przede wszystkim to, że uczestnicy ich rejsów będą chcieli ponownie z nimi pływać.

Uczestnicy: Osoby z uprawnieniami żeglarskimi i motorowodnymi pełniące funkcję kierownika statku. Skipperzy w żegludze morskiej i śródlądowej realizujący swą rolę w ramach samodzielnie organizowanych rejsów lub będący pracownikami agencji żeglarskich i turystycznych. Grupa ok. 10 osób.

Lokalizacja i termin

Czas i miejsce: Szkolenie dwudniowe, rozpoczyna się o godzinie 1000 i kończy o 1600 następnego dnia. Miejsce szkolenia do uzgodnienia ze zlecającym.

Trener

Prowadzący: Krzysztof Sieradzki MBA – kapitan jachtowy, kapitan motorowodny, IŻ, certyfikowany trener biznesu, coach ICF. Pływał po Bałtyku, Morzu Tyrreńskim, Adriatyku, Morzu Północnym, Egejskim, Oceanie Atlantyckim. Jest Komandorem Klubu Morskiego „Muring”.

Metody

Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie ze standardami biznesowymi. W trakcie szkolenia zostaną zastosowane różnorodne, aktywizujące metody nauczania dorosłych, m.in. praca w grupach, dyskusje, wymiana doświadczeń między uczestnikami, samodzielna praca nad poszczególnymi elementami programu. Szkolenie koncentruje się na uczestnikach w celu ich stymulacji i pomocy w samorozwoju.

Materiały

Na szkolenie przygotowane są specjalne materiały, pozwalające powrócić do potrzebnej wiedzy, gdy zajdzie taka potrzeba.

Program szkolenia

Dzień pierwszy  –  podstawowy

 • Dlaczego reagujemy tak, jak reagujemy?
 • Dlaczego każde zachowanie jest dobre i jak na nie reagować z korzyścią dla grupy i atmosfery rejsu?
 • Jakie osobiste cele osiągają uczestnicy rejsu?
 • Jakie są kluczowe cechy dobrego dowodzenia, jak znaleźć kompromis między udziałem załogi w procesie osiągania indywidualnych celów uczestników a harmonią organizacji rejsu i bezpieczeństwem?

Dzień drugi – szczegóły

 • Jakie etapy integracji przechodzimy, spotykając się na rejsie?
 • Jak należy nimi sterować dla dobra atmosfery i przyśpieszenia integracji?

Kurs na patent sternika motorowodnego dla dorosłych

W sezonie 2018 zapraszamy na szkolenia motorowodne na Mazury, pozwalające opanować umiejętności niezbędne do skutecznego podejścia do egzaminu na państwowy patent sternika motorowodnego.

Kurs praktyczny rozpoczynamy we wtorek o godzinie 16:00 w Wilkasach. Cena kursu obejmuje zajęcia praktyczne (minimum 1,5 godziny manewrowania jachtem motorowym) oraz dostęp do zestawu przykładowych pytań egzaminacyjnych obejmujących całą wiedzę teoretyczną potrzebną do skutecznego podejścia do egzaminu państwowego.

Akwen

Wilkasy Warunki szkoleniowe na jeziorze Niegocin są bardzo dobre. To duży obszar wody leżący w samym sercu Wielkich Jezior Mazurskich. Zagląda tam wiele jachtów. Przez akwen przebiegają szlaki floty mazurskiej, dzięki czemu kursanci mogą doświadczyć manewrowania szybką łodzią motorową w zgodzie z przepisami żeglugowymi. Port jest przystosowany dla jachtów motorowych, co sprzyja swobodnemu ćwiczeniu różnych manewrów portowych.

Jachty

Ćwiczyć będziemy na szybkiej łodzi motorowej, wyposażonej w silnik umożliwiający pływanie w stanie bezwypornościowym (w ślizgu).

Lokalizacja

W ośrodku można zaparkować samochód, zjeść posiłek, skorzystać z toalety, a wieczorem zrelaksować się w portowej tawernie.

Spotykamy się o 16:00, by już o 16:15 rozpocząć szkolenie.

Kadra

Kadrę szkoleniową stanowią uprawnieni i doświadczeni instruktorzy motorowodni, którzy stwarzają każdemu chętnemu możliwości nauczenia się wymagającej sztuki prowadzenia jachtu motorowego. .

Program szkolenia

Szkolenie będzie prowadzone według wytycznych Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego i obejmie zagadnienia związane z dowodzeniem, obsługą i manewrowaniem jachtem motorowym, w szczególności:

 • kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach
 • prowadzenie jachtu przy spotkaniu z innymi jednostkami i wyprzedzaniu
 • wykonywanie manewrów: dojścia i odejścia od nabrzeża, alarm „człowiek za burtą”, pływanie kursem prostym i cyrkulacja
 • właściwe kierowanie załogą oraz praca w charakterze członka załogi
 • podstawowe prace bosmańskie

Po zakończonym szkoleniu każdy z uczestników będzie mógł podejść do państwowego egzaminu na patent sternika motorowodnego przed komisją właściwego podmiotu egzaminacyjnego, upoważnionego przez Ministra Sportu i Turystyki.

Kursy i egzaminy na patent żeglarski – żeglarz jachtowy

Kurs żeglarski pozwala opanować umiejętności niezbędne do skutecznego podejścia do egzaminu na patent żeglarski.

Kurs żeglarski rozpoczynamy w niedzielę o godzinie 1700, a kończymy w piątek o 1700. W sobotę jest egzamin na patent żeglarski. Codziennie realizowane są dwa bloki zajęć praktycznych: przed i po południu. Nasz kurs żeglarski daje możliwość opanowania wszelkich czynności niezbędnych do bezpiecznego kierowania jachtem żaglowym. Zajęcia teoretyczne odbywają się również w dwóch blokach. Blok poranny to teoretyczne przygotowanie do zajęć praktycznych. Blok wieczorny obejmuje dwugodzinny wykład z kolejnych przedmiotów egzaminacyjnych. Po tak przeprowadzonych zajęciach patent żeglarski będzie bez problemu w zasięgu Twoich rąk!

Akwen na którym prowadzony jest kurs żeglarski

Ogonki Warunki szkoleniowe na jeziorze Święcajty są bardzo dobre. To duży obszar wody leżący w zasadzie na krańcu Wielkich Jezior Mazurskich. Zagląda tam mało jachtów. Akwen położony jest z dala od szlaków floty mazurskiej, dzięki czemu uczestnicy, którzy zapisali się na kurs żeglarski, mogą z dala od tłoku bardziej skupić się na bezpiecznym opanowaniu sztuki żeglowania. Na środku jeziora jest płycizna oznaczona znakami kardynalnymi oraz szlak żeglowny. Do końca życia zapamiętacie  ich oznaczenia. Przyda się nie jeden raz w samodzielnym pływaniu. Port jest schowany za półwyspem i osłonięty od wiatrów zachodnich i północnych, które przeważnie wieją w tym miejscu. Sprzyja to swobodnemu ćwiczeniu różnych manewrów portowych, których umiejętność jest niezbędna aby zdać egzamin na patent żeglarski.

Kurs żeglarski – jachty

Kurs żeglarski będzie prowadzony na kilku modelach jachtów, głównie na bardzo zwrotnych i prostych w obsłudze, jachtach typu Tango 730, 780. Wyposażone są one w silniki zaburtowe. Wybraliśmy ten model specjalnie, bo to najlepszy jacht szkoleniowy. Na wypasione, ciężkie jednoski, duże i trudne w manewrowaniu, będziecie sobie mogli pozwolić po zdanym egzaminie na patent żeglarza jachtowego. Nasze jachty szkoleniowe, ze względów bezpieczeństwa i Waszego komfortu, są oznakowane w specjalny sposób. Sami zobaczycie jak. Żeglarze rozpoznają to intuicyjnie z daleka.  To ułatwia nam naukę.

Obiad ok 1330. Przerwa na zawiązanie sadełka i naukę własną do 1500. Potem znów na wodę i ćwiczymy. Kolacja ok 1900.