Kurs na patent żeglarza jachtowego

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do kursu.

PANEL LOGOWANIA

Kurs 1 Test próbny
Test 1 Test próbny
Powered By WP Courseware

Przykładowy test próbny, aby rozwiązać test próbny musisz być zalogowany.
Wersja demonstracyjna
Aby przejść do następnego etapu, musisz poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 10 z 19 pytań poniżej (minimum 50%) Test jednokrotnego wyboru. Jedna z trzech odpowiedzi jest prawidłowa. Zaznacz właściwą.
 
Pytanie 1: Gumowe elementy służące do chronienia burt to:
 • sejzingi
 • obijacze
 • odbijacze
Pytanie 2: Na rysunku zamieszczono:
 • ściągacz
 • potrójną kipę
 • sztagownik
Pytanie 3: Materiał z żywicy poliestrowej i włókien szklanych, wykorzystywany w poszyciach jachtów to:
 • poliglass
 • laminat
 • epoksyd
Pytanie 4: Urządzeniem do obsługi steru może być:
 • rokietnica
 • rogownica
 • rogatnica
Pytanie 5: Luki to inaczej:
 • włazy służące do komunikacji między pokładem i kabiną
 • otwory w falszburcie umożliwiające przełożenie liny np. kotwicznej lub cumy
 • okna na burcie
Pytanie 6: Płetwa sterowa na śródlądowym jachcie mieczowym mocowana jest do jachtu za pomocą:
 • dennika
 • jarzma
 • rumpla
Pytanie 7: Dwa żółte, izofazowe światła, ustawione jeden nad drugim, oznaczają:
 • środek szlaku żeglownego (farwateru)
 • nakaz zmiany prędkości przez statki idące główną drogą w sytuacji, gdy z portu lub bocznej drogi wodnej wychodzą inne statki
 • zakaz wytwarzania wysokiej fali
Pytanie 8: Pława w postaci kuli z poziomymi czerwonymi i zielonymi pasami oznacza
 • miejsce niebezpieczne
 • miejsce przybliżania się szlaku żeglownego do brzegu
 • rozgałęzienie szlaku żeglownego
Pytanie 9: Rzadko spotykane na drogach wodnych pochylnie służą do
 • umożliwienia faunie wodnej migracji między zbiornikami wodnymi
 • transportowania statków między dwoma zbiornikami wodnymi
 • wytwarzania energii elektrycznej w miejscu naturalnych różnic wysokości między zbiornikami wodnymi
Pytanie 10: Do ładowania akumulatora używa się:
 • prądownicy
 • prądownika
 • prostownika
Pytanie 11: Szarpanka to inna nazwa:
 • linki rozruchowej silnika przyczepnego
 • zrywki
 • dźwigni ssania
Pytanie 12: O zezwoleniu wejścia do śluzy informuje/informują
 • dwa światła czerwone – jedno nad drugim
 • światło zielone nad światłem czerwonym
 • jedno zielone światło
Pytanie 13: Obniżona część pokładu jachtu, w której podczas żeglugi przebywa załoga to:
 • kokpit
 • bakista
 • forpik
Pytanie 14: Przedstawiony znak oznacza
 • nakaz zachowania szczególnej ostrożności
 • maksymalną dopuszczalną długość jednostki poruszającą się po danym akwenie
 • ograniczoną szerokość szlaku lub kanału żeglownego
Pytanie 15: Końce bomu to:
 • nok i pięta
 • hals i szkentla
 • pik i garda
Pytanie 16: Górny koniec masztu nazywa się:
 • top
 • pik
 • nok
Pytanie 17: Wrota dolne śluzy znajdują się
 • po stronie zbiornika o niższym poziomie wody
 • po stronie zbiornika o wyższym poziomie wody
 • po stronie rufy statku
Pytanie 18: Główny, wzdłużny element konstrukcyjny jachtu to:
 • kil (inaczej stępka)
 • stewa dziobowa
 • węzłówka
Pytanie 19: Połączenie burty z dnem nazywane to:
 • obło
 • pawęż
 • stewa burtowa
0%  

Zaloguj się i sprawdź

Musisz być zalogowany, aby zobaczyć wynik testu.